Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/hamster/domains/hamsteronline.com/public_html/blog/wp-includes/formatting.php on line 82

ปลาทองนั้นเป็นปลาที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงกัน
ในปัจจุบันมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมเลี้ยง

รูปภาพ สายพันธุ์ ลักษณะเด่น

 ปลาทองหัวสิงห์จีน (Chinese lionhead) ลำตัวค่อนข้างยาว มีลักษณะเด่นคือจะมีวุ้นเยอะสิงห์ญี่ปุ่น
ส่วนหลังก็จะโค้งน้อยกว่าสิงห์ญี่ปุ่น หางใหญ่ยาวกว่า
ลำตัวและครีบ มักจะมีสีอ่อนกว่าสิงห์ญี่ปุ่น
 

 ปลาทองหัวสิงห์ญี่ปุ่น (Ranchu หรือ Japanese lion head) ลำตัวสั้นค่อนข้างกลม โค้งเรียบเป็นรูปไข่ ไม่มีรอยหยักขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่มีครีบหลัง ครีบทุกครีบสั้น ครีบคู่ทุกครีบต้องมีขนาดเท่ากัน และอยู่ในทิศทางเดียวกัน ครีบหางสั้นและตั้งแข็งแผ่กว้าง วุ้นจะต้องขึ้นทั่วทั้งหัว เช่น บริเวณรอบปาก รอบดวงตาและใต้คาง มีหลายสี แดง แดงและขาว ส้ม ดำ ขาว และห้าสี สีแดงเป็นสีที่ได้รับความนิยมมาก
 

 ปลาทองริวกิ้น (Ryukin) ลำตัวด้านข้างกว้างและสั้น ส่วนท้องอ้วนกลมครีบหลังใหญ่ยาวและตั้งขึ้น ครีบหาง เว้าลึกยาวเป็นพวง เกล็ดหนา สีที่พบมากมีทั้งสีแดง ขาว ขาว-แดง และส้ม หรือมีห้าสี คือ แดง ส้ม ดำ ขาว ฟ้า ซึ่งในบ้าน เรานิยมเรียกว่า ริวกิ้นห้าสี
 

 ปลาทองออแรนดา (Oranda) ปลาพันธุ์นี้เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์หัวสิงห์และพันธุ์ริวกิ้น อาจเรียกว่า Fantail lion headปลาทองพันธุ์ออแรนดา(Oranda)จะมีลักษณะลำตัวค่อนข้างยาวกว่าปลาทอง
พันธุ์หัวสิงห์และริวกิ้นลำตัวคล้ายรูปไข่หรือรูปรีส่วนท้องไม่ป่องมาก
ครีบทุกครีบยาวใหญ่โดยเฉพาะครีบหางจะยาวแผ่ห้อยสวยงามมาก
 

 ปลาทองเกล็ดแก้ว (Pearl scales goldfish) ลำตัวอ้วนกลมสั้น ส่วนท้องป่องออกหัวมีขนาดเล็ก ปากแหลม
มีลักษณะเด่นที่เกล็ดคือ เกล็ดหนามาก และนูนขึ้นมาเห็นเป็นเม็ดกลม ๆ
ครีบทุกครีบ รวมทั้งหางสั้นและต้องกางแผ่ออกไม่หุบเข้าหรืองอ
สีที่นิยมได้แก่ สีแดง ส้ม เหลือง ดำ ขาว ขาวแดง ปลาชนิดนี้เลี้ยงยาก ปลาทองเกล็ดแก้วที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยมี 3 สายพันธุ์
ได้แก่เกล็ดแก้ว หัวมงกุฎ เกล็ดแก้วหน้าหนู และเกล็ดแก้วหัววุ้น
 

 ปลาทองตาโปน (Telescope eyes goldfish) ลำตัวสั้น และส่วนท้องกลมคล้าย ๆ กับพันธุ์ริวกิ้น มีลักษณะเด่นที่ตา
ทั้งสองข้างโดยตาจะยื่นโปนออกมาด้านข้างเห็นได้เด่นชัดถือกันว่า
ตายิ่งโปนมากยิ่งเป็นลักษณะที่ดีครีบทุกครีบและหางจะต้องแผ่กว้างปลาย
ไม่หุบเข้าหรืองอไปทางด้านใดด้านหนึ่งครีบที่เป็นครีบคู่จะต้องเท่ากัน
และชี้ไปในทิศทางเดียวกัน
 

 ปลาทองพันธุ์เล่ห์ (Black telescope-eyes goldfish หรือ Black moor) ปลาทองที่เรียกว่า รักเล่ห์ หรือเล่ห์นั่นเอง ลักษณะที่ดีของปลาพันธุ์นี้คือ ลำตัวและครีบจะต้องดำสนิทและไม่เปลี่ยนสีไปจนตลอดชีวิต
 

 ปลาทองแพนด้า (Panda) เป็นปลาทองพันธุ์เล่ห์ที่ได้มีการลอกสีที่ลำตัวจนกลาย
เป็นสีขาวหรือสีเงิน ส่วนครีบต่าง ๆ จะมีสีดำมีลักษณะคล้ายหมีแพนด้า ซึ่งสายพันธุ์นี้จะมีลักษณะไม่คงที่เพราะมีการลอกสีไปเรื่อย ๆ
 

 ปลาทองปอมปอน (Pompon)
 มีลักษณะลำตัวสั้น มองจากด้านบนจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
คล้ายปลาทองหัวสิงห์แต่แตกต่างกันตรงส่วนหัวโดยผนังกั้นจมูก
ของปลาทองปอมปอนจะขยายเจริญเติบโตออกมาข้างนอกเป็นพู่ 2 ข้างทำให้แลดูแปลกตาออกไปมีช่วงลำตัวยาวและเพรียวกว่าปลาทองหัวสิงห์
สายพันธุ์อื่น ๆ ปลาทองปอมปอนที่นิยมมากที่สุดคือพันธุ์สีแดงไม่มีครีบหลัง
 

 ปลาทองพันธุ์ตาลูกโป่ง (Bubble eyes goldfish)
 ลักษณะลำตัวคล้ายพันธุ์หัวสิงห์แต่ค่อนข้างยาวกว่า ไม่มีครีบหลัง
ลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้คือบริเวณใต้ตาจะมีถุงโป่งออกมา
ลักษณะคล้ายลูกโป่งและถือกันว่าถุงลูกโป่งยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งเป็นลักษณะที่ดี และถุงทั้งสองข้างจะต้องมีขนาดเท่ากัน ปลาพันธุ์นี้ที่พบมากมีสีแดง ส้ม หรือสีผสมระหว่างสีแดงและสีขาว หรือส้มและขาว
 

ที่มาhttp://www.phuketwushu.th.gs/web-p/lathong/species.html